Bersama

Dewan–OuderenRaad

In november wordt een startgroep gevormd voor het opzetten van een DEWAN-OuderenRaad. Zij gaat bestaan uit betrokken Indische/Molukse ouderen in Arnhem.

De taak van de startgroep is het opzetten van een onafhankelijke OuderenRaad die verbindingen heeft met alle Indische en Molukse groepen in Arnhem. En gevraagd en ongevraagd advies uit kan brengen over alle zaken die voor Indische en Molukse mensen van belang zijn om senang oud te kunnen worden aan de Rijn. Ook aan het bestuur van de stichting BangsaDunia.

Bij alle voorbereidingen wordt zij ondersteund door onze nieuwe kwartiermaker als onderdeel van het ontwikkelplan 2017-2018 ‘BangsaDunia burgerinitiatief in progress’. Dit plan is gesubsidieerd door het Fonds Nuts Ohra (FNO) programma Meedoen Migrantenouderen, de Konferentie van Nederlandse religieuzen – Projecten in Nederland (Knr-PIN) en de Dullertsstichting uit Arnhem.

< download hier het persbericht >